Uživanje u zelenilu koje okružuje dom

Uživanje u zelenilu koje okružuje dom

Korisnicima doma na raspolaganju je prostrano dvorište i bašta sa stazicom za šetnju, dekorativnim bunarom, ružama i posebim delom sa paunovima, kraljevskim fazanima i gugutkama.