Usluge

Usluge

Usluge doma za stare Vila Ružin dom

Usluga boravka u domu za stare Vila Ružin dom

Shodno potrebama porodice u domu za smeštaj starih i odraslih lica Vila Ružin dom moguća je usluga poludnevnog, dnevnog, privremenog ili stalnog boravka. Boravak je organizovan u bezbednom okruženju i prilagođen polupokretnim i nepokretnim korisnicima. Aktivnosti dnevnog boravka obuhvataju mogućnost prevoza, ishranu, medicinsku rekreaciju, opštu negu, kreativno provođenje slobodnog vremena, te poslepodnevni odmor.

Socijalne i rekreativne aktivnosti i radno okupaciona terapija

Vila Ružin dom za stare veliku pažnju posvećuje upravo socijalnim i rekreativnim aktivnostima, ali i radno okupacionoj terapiji. Radno okupaciona terapija ima za cilj razvoj, obnavljanje i održavanje motoričkih i kognitivnih percepcijskih veština, uključujući terapijsku procenu na osnovu rada i analizu svakodnevnih aktivnosti i radno-terapeutske intervencije.

U tu svrhu organizuju se umetničke, književne, filmske, muzičke, plesne i dramske radionice i razne zabavne i društvene igre. Vežbe pamćenja kroz slagalice, zagonetke i organizovane kvizove. Korisnicci se podstiču na redovnu vežbu kako bi se održala i unapredila vitalnost.