Ishrana

Ishrana

Usluga ishrane

Usluga ishrane u domu za stare Vila Ružin dom

Dnevna ishrana sastoji se od tri glavna obroka (doručak, ručak, večera) i dve užine.
Jelovnik se sastavlja na mesečnom nivou od strane nutricioniste, hrana je raznovrsna, zastupljene su sve vrste namirnica.
Jelovnici prilagođeni različitim zdravstvenim i drugim potrebama korisnika služe se u trpezarijama ili sobama u zavisnosti od mogućnosti korisnika.

Doručak 8:30 – 9:30
Užina 11:00 – 11:30
Ručak 13:30 – 14:30
Užina 16:00 – 16:30
Večera 18:30 – 19:30