Usluge

Usluge

Shodno potrebama porodice u domu za smeštaj starih i odraslih lica Vila Ružin dom moguća je usluga poludnevnog, dnevnog, privremenog ili stalnog boravka. Boravak je organizovan u bezbednom okruženju i prilagođen polupokretnim i nepokretnim korisnicima. Veliki akcenat stavlja se na socijalne, rekreativne i radno okupacione aktivnosti korisnika.